Administracinė informacija

Nuostatai

Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatai 2022-10-18.pdf

Šiaulių dailės mokyklos el. dienyno nuostatai 2022 m.pdf

 ŠDM Pedagogų etikos kodeksas 2022-12-06.pdf

2023 m. mokinių elgesio taisyklės.pdf

 

Planavimo dokumentai:

 2023-2024 m.m. ugdymo planas.pdf

2022-2023 m.m. ugdymo planas (1).pdf

2021-2022 m. m. ugdymo plano tvirtinimas.pdf

2022-2024 m. Strateginio plano tvirtinimas.pdf

2023-2025-ųjų metų strateginio veiklos planas.pdf

 

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

 

Finansiniai dokumentai:

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Dailės mokykla finansinių ataskaitų rinkiniai 2021 m.pdf

Aiškinamasis raštas 2021-12-31 Dailės mokykla.pdf

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

„Forma Nr2_2022.03.31_Dailės mokykla_30“.pdf

„Forma Nr2_2022.03.31_Dailės mokykla_33“.pdf

„Forma Nr2_2022.03.31_Dailės mokykla_141“.pdf

„Forma Nr2_2022.03.31_Dailės mokykla_151“.pdf

„Forma Nr2_2022.03.31_Dailės mokykla_1435“.pdf

Biudzeto aiskinamasis rastas 2022-03-31 DAILĖS MOKYKLA.pdf

Dailes mokykla 2022 I F-1.pdf

 

 

Veiklos ataskaitos:

Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita.pdf

Direktoriaus Petro Slonksnio 2021 metų veiklos ataskaita

Direktorės Irenos Šliuželienės 2020 metų veiklos ataskaita

 

Mokesčių mokėjimo tvarkos aprašai:

Atlyginimo už Šiaulių dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas

Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2020 m.pdf

 

Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas

Siauliu-m.-sav.-priemimo-i-NVS-tvarka-2021.pdf

 Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20).pdf

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

2021 m. mokyklos veiklos programa

Mokyklos 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimas 

 

 

Darbo_apmokejimo_sistema_2023_2023-02-21.pdf

2022 m. darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2022-03-01).pdf

2022 m. mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija 2022-11-11).pdf

 

Kandidatų į Šiaulių dailės mokyklosdarbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika 2023 m.pdf

Dailės mokyklos vidaus kontrolės politika