Darbotvarkės

  • Gruodžio 6 d., 10.00–12.00 val., direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja Mokytojų tarybos posėdį.
  • Gruodžio 8 d., 9.30–17.00 val., direktorius dalyvauja metodinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimo kokybė: neišvengiamybė, iššūkiai ir tobulinimo galimybės“, kurią organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.