Kalendorius

14 Sausis 2017

Darbo užmokestis

2023 m. III ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) grupė

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)